Linux فارسی


Linux Commands

اين روزها با داشتن يک Linux Distribution مانند Ubuntu شما مي­توانيد تقريبا هر کاري را بدون نياز به يک واسط خط فرمان انجام دهيد. با اين حال اگر شما واقعا يک روش سريع براي کار با کامپيوترتان به منظور تغيير دادن تنظيمات، نصب نرم افزار يا کار کردن از راه دور روي يک کامپيوتر ديگر مي­خواهيد، خط فرمان کارا ترين روش براي انجام اين کار است. بسياري از مردم به خاطر عادت داشتن به کار با واسط کاربر گرافيکي (GUI) از واسط خط فرمان (CLI) مي­ترسند. اگر تا به حال از يک CLI استاده نکرده ايد، ممکن است کمي برايتان دلهره آور باشد. ولي در واقع پس از تمرين کار با آن کاملا برايتان آسان شده و استفاده از آن را به GUI ترجيح مي­دهيد.

نکته_ي کليدي در اين مورد استفاده­ي تدريجي و تمرين کردن مواردي است که آموخته ايد.

تمام دستورها را امتحان نکنيد و به خاطر نسپاريد. تنها چيزهايي را که مي­دانيد به کار برده و در صورت لزوم کار خود را گسترش دهيد. به مرور زمان تمام موارد را فراخواهيد گرفت.