BlipTV فارسی


آشنايي با BlipTv

BlipTv سرويسي است که امکام انتشار فيلم ويدئويي را در وب سايت آنها براي شما فراهم کرده و به صورت يک سرويس ميزباني رايگان عمل مي کند.

 

اين سرويس مزيت هايي نسبت به ديگر سرويس هاي مشابه دارد و از استاندارد هاي باز مثل RSS و Ogg Theora پشتيباني مي کند. آنها امکان دانلود فايل اصلي و همچنين browse کردن به فايل تبديل شده به فرمت flash را براي کاربران فراهم مي کنند. همچنين شما مي توانيد در مورد وجود يا عدم وجود آگهي ها تصميم بگيريد.
شما همچنين صفحه اي خواهيد داشت که تمام فيلم هاي ويدئويي تان را در يک Player ليست کرده و آن را به صورت يک video podcast feed که با iTunes سازگار است به شما ارائه مي کند.
BlipTv همچنين داراي يک منوي آماري خوب است که امکان ديدن مکاني را که مردم فايل هاي شما را از آنجا دانلود مي کنند، برايتان ايجاد مي کند. به خصوص اگر فيلم ويدويي خود را با RSS feeds ، syndicate مي کنيد، اين گزينه مفيد است.