Avidemux فارسی


Avidemux

مقدمه

Avidemux  نرم افزاری رایگان برای ویرایش تصاویر ویدئویی است. این نرم افزار برای افراد غیرحرفه ای و کسانی که آشنایی و تجربه ی قبلی با ویرایش تصاویر متحرک ندارند، انتخاب مناسبی نیست زیرا برای آنها طراحی نشده است.

Avidemux  در سیستم های Windows ،Linux ،BSD ، و Mac OS X قابل اجرا بوده و برای انجام برش های ساده تصاویر ویدئویی، فیلترگذاری و کدگذاری (  ) مورد استفاده می گیرد. نرم افزار مزبور بسیاری از انواع فایل های تصویری از قبیل AVI ، فایل های MPEG سازگار با DVD و MP4 را پشتیبانی می کند.

avidemux_1.png

Avidemux یکی از معدود نرم افزارها از گروه خود است که واسط کاربر گرافیکی آن در سیستم های عامل متفاوت، کارایی دارد. این نرم افزار به لحاظ آنچه که انجام می دهد، بسیار پیشرفته است اما نمی توان ادعا کرد که کارکردن با آن از سادگی و سهولت لازم برخوردار است. با این وجود، نرم افزار دارای برخی تنظیم های از قیل تعیین شدهاست، و همچنین امکان ذخیره کردن تنظیم های دلخواه نیز در آن وجود دارد که شرایط کار با آن را برای یک فرد مبتدی آسان تر می کند.