OLPC_simple فارسی


چه میتوانید بکنید؟ XO با لپ تاپ

در سراسر دنیا مردم به منظور اموزش, تحقیق و تفحص, و اشنائی با عقاید جدید به پای کامپیوترهاشان می نشینند .حال شما هم یکی از انانید. در اینجا به طور اجمالی به شرح این مطلب چه بهره ای میتوانید ببرید می پردازیم XOکه شما از کامپیوتر.