OLPC_simple فارسی


خود را به اخرین مدل مجهز کنید XO کامپیوتر

شما ممکن است مایل باشید در صورت امکان کامپیوتر خود و تمام نرم افزار های انرا به مدل بالاتر ان تبدیل کنید

این عملیات 30 دقیقه به طول می انجامد و شما می توانید به روش زیر بدون از دست دادن هیچ گونه اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر, عمل کنید

برای دست یابی به اخرین ورژن اطلاعات لازم در مورد ان و یا دلیل لازم برای انجام این کار به سایت زیر بروید

wiki.laptop.org

را اجرا میکند مدل 650 بوده اما این مدل, برنامه Give 1 Get 1 XOبه عنوان مثال, نرم افزاری که برنامه

خاصی را که در اینترنت با سرعت بالا اجرا می شود را پوشش نمی دهد. بنابراین شما برای بالا بردن مدل این نرم افزار از 650 به 656 از روش زیر استفاده کنید

.بروید و کلیدهای زیر را باهم فشار دهید Journalبرای اگاهی از مدل نرم افزار موجود در کامپیوترتان به .

ctrl + alt + the Group View

:بگردید. مثال زیر مدل 653 را نشان می دهد build در نتیجه این عمل به دنبال کلمه .

OLPC build 653[/B] (stream ship.2; variant devel_jffs2)
Kernel 2.6.22-20071121.7.olpc.af3dd731d18bc39 on an i586
xo-0D-39-78 Login:

: کلیدهای زیر را همزمان فشار دهید Home View برای برگشتن به .

ctrl + alt + the Home Viewکلیدهای

وصل و دو شاخه را به برق بزنید. سپس در صورت لزوم از طریق XO را به AC اداپتور

به اینترنت وصل شوید. در صورتیکه نمی توانید به اینترنت وصل شوید از Neighborhood View نکات زیر پیروی کنید

. را باز کنیدTerminal Activity .


resized_400x300_terminalactivity.png

. کوچک است نه شماره یک وصل) شوید L)

su -l

تحت عنوان .

را بزنید enter نوشته و سپس Terminal Activity را در olpc-update فرمان .

olpc-update -rv version-number

وقتی این پروسه تمام شد کامپیوتر, خود را دوباره به کار می اندازد و این بار با مدل بالاتر کار .

.میکند

نکات ویژه

به ان وصل باشد تمام اطلاعاتUSB ,توجه داشته باشید اگر در زمان به روز کردن کامپیوترتان .

موجود در ان پاک می گردد

. خود به اینترنت دسترسی ندارید, هنوز هم می توانید نرم افزار های خود را به روز کنید XO اگر از طریق .

برای این کار تنها کافی است تا از طریق کامپیوتر دیگری به اینترنت وصل و اخرین ورژن نرم افزار ها را از ادرس زیر دانلود کنید


http://wiki.laptop.org/go/OS_images.

را باز و پیام زیر را Terminal Activity کپی, انرا به کامپیوتر وارد کرده USB فایل مورد نظر را در .

. تایپ کنید

olpc-update --usb

را که در قسمت کلید های O اگر نرم افزار جدید بنا به دلایلی کار نمیگند شما میتوانید کلید .

بازی, بین میکروفون سمت راست و کلید روشن/ خاموش است در زمان روشن کردن مجدد کامپیوترتان نگه دارید. با این عمل کامپیوترتان به برنامه قدیمی خود برمی گردد

WiFi Protected Access (WPA) اگر دلیل بالا بردن مدل نرم افزارتان این است که نرم افزار شما از .

حمایت نمی کند اما اینترنت خانگی شما با این نرم افزار کار میکند از خط اینترنت در اماکن عمومی مانند کتابخانه ها برای دستیابی به ورژن بالاتر استفاده کنید

.این مرحله ممکن است بیش از نیم ساعت طول بکشد .

در مدل 703 که در اوریل 2008 در دسترس می باشد, شما باید برنامه ها را جداگانه از طریق .

نصب کنید و اگر از این مدل استفاده می کنید به نکات ویژه ای که در مورد Sugar سیستم عامل

: این مدل بر روی سایت زیر وجود دارد مراجعه کنید

wiki.laptop.org

:برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر بروید

http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Update.1_Software_Release_Notes

راهمیشه به روز داشته باشیم XO نرم افزارهای

هر چند ماه یکبار شما میتوانید تعدادی از برنامه های خود را بسته به سلیقه تان مدرنیته کنید و برای انجام این کار نیازی به مراحل مذکور در بالا نیست

به اینترنت وصل شوید .

باز کنید Terminal Activity .

وارد شوید super user با تایپ پیام زیر به عنوان .

su -l

را بزنید enter سپس .

را فعال کنید yum updat با تایپ پیام زیر برنامه .

yum - y update

را بزنید enterسپس .

خارج شوید

exit
زدن کلید با

super user از وصل بودن به عنوان .

را بزنید enterسپس .

برگردیدHome View کلیک کنید و به Stop بر روی کلیدTerminal Activity در .