OLPC_simple فارسی


موسیقی بنوازید TamTam با

. برای سرگرمی و نواختن موزیک دلخواهتان استفاده کنید TamTam از

TamTam Mini Activity_tamtammini.png

نرم افزاری با ساختار بسیار ساده میباشد که عمدتا برای استفاده و سرگرمی بچه ها تهیه شده است

TamTam Jam tamtamjam_icon.jpg

جائی است که شما موزیکتان را در انجا اجرا میکنید

TamTam tamtam_edit.jpg

. در اینجا شما قادر خواهید بود نت مورد نظر خود را بنویسید

SynthLab tamtam_synthlab.jpg

. در این فضا شما می توانید موزیکهای پیچیده تر و پیشرفته تر بنویسید .

  • .یک ابزار موسیقی انتخاب کرده با کلیک راست بر روی ان کلیدی را به ان اختصاص دهید .
  • . هستند را بفشارید و اهنگی بنوازید Q در ردیف (Q to N) کلیدهائی که در مسیر .
  • . شما همچنین قادرید سرعت جاز را کم و زیاد کنید .
  • . ریتم اهنگ خود را با اهنگهای بلند تر و کوتاه تر تنظیم کنید .
  • . از اهنگهای ذخیره شده استفاده کنید ویا اهنگ دلخواه خود را بسازید .
  • . نتیجه کار خود را با دیگران شریک شوید ویا با انها موسیقی بنوازید .


tamtamjam.jpg

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه شما می اموزید که هارمونی داشتن و هماهنگ بودن, ریتم یکسان داشتن و همچنین اهنگها اگرچه قسمتهای مهمی از موسیقی هستند, در دانش ریاضی و علوم هم بسیار مهم بشمار می روند

استفاده از این برنامه چه اهمیتی دارد؟

موسیقی بخش مهمی از فرهنگ و میراث فرهنگی هر قوم و ملتی بشمار می رود. از این رو بسیار حائز اهمیت است که افراد بیاموزند که چگونه به موسیقی گوش فرا دهند, معنای انرا درک کنند و حتی بتوانند شخصا اهنگی را بنوازند و از این طریق احساسات خود را مطرح و با دیگران ارتباط برقرار کنند