OLPC_simple فارسی


ضبط صدا با میکروفون و تصویر به وسیله دوربین

262_en.png 

شما به راحتی می توانید به کمک دوربین کار گذاشته شده در کامپیوترتان عکسبرداری کرده و .

تصاویر ویدئوئی ضبط کنید و همچنین می توانید از طریق دوربین داخل کامپیوترتان با دیگران به صورت رو در رو بر روی کامپیوتر صحبت نمائید

  • .برای ضبط صدا توسط میکروفون کار گذاشته شده در دستگاه استفاده کنید Record Activity از .
  • .با میزان کردن لنز دور بین بر روی شیئ مورد نظر و فشار دادن ایکون گرد از ان شی عکس بگیرید .
  • و سپس کلیک بر روی ایکون گرد, صدای خود و یا هر صدای دیگر در Audio tabبا کلیک بر روی .

اطرافتان راضبط کنید البته این ضبط صدا با تایمر کار می کند و محدودیت زمانی بین 15 تا 45 ثانیه را دارد

  • وتنظیم دوربین و کلیک کردن بر روی ایکون گرد, ضبط ویدئوئی را شروع کنید Video tabبا کلیک بر روی .

.البته این ضبط تصویر هم با تایمر کار می کند و محدودیت زمانی 15, 30 و 45 ثانیه را دارد

  • در همه روشهای بالا بجای استفاده از ایکون گرد می توان از کلید گرد در بالای کلید های بازی در .

.نزدیکی مانیتور استفاده کرد

  • در تمام این روشها مدتی تاخیر در ضبط به دلیل دریافت بهترین تصویر و صدا از زمان شروع شمارش .

.معکوس وجود دارد


  • را انتخاب کنید به این Imageو یا Audio, Videoبروید و یکی از گزینه های Journal Activityبه .

.ترتیب می توانید از کیفیت ضبط صدا تصویر و عکسهای خود با خبر شوید

را بکار بیاندازید تا ضبط شما انجام Record Activity بر روی خطی که تصویر بر ان وجود دارد کلیک کنید و

. شود

با دیگران تماشا کنید و یا با دعوت Neighborhood Viewمی توانید عکسهای خود را یا در .

XO با کلیک راست کردن بر روی ایکون Group View دعوت دیگران به تماشای عکسهایتان در

.Invite دوستتان و انتخاب گزینه

catpic.png

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه شما می اموزید که خود را از طریق صدا و عکس و تصویر به دیگران بشناسانید و احساسات و عقاید خود را از این طریق بیان دارید همچنین در زمینه نور پردازی زوایا و زاویه دید مطلب

.می اموزید

اجرای این برنامه چه اهمیتی دارد ؟

با ضبط صداها و تصاویر اطرافتان دیگران می توانند هم با شما اشنا شوند و هم با فرهنگ و محیط زندگیتان. از طریق صدا و تصویرتان میتوانید با دیگران در ارتباط باشید. می توانید داستانهای احساسی و حقیقی را از طریق فیلمهایتان با دیگران شریک شوید و از تصورات و احتمالات راجع به خودتان جلوگیری کنید