OLPC_simple فارسی


Etoys

بازی با

250_en.png

برنامه بسیار جالبی است که به شما این امکان را میدهد تا بر روی مانیتور خود به کمک Etoys

. ابزار چندکاره ای که وجود دارند کارهای سرگرم کننده انجام دهید

.به کمک این ابزار شما قادرید بر تن جسمی لباس بپوشانید و یا به او بگوئید که چه کار کند

به عنوان مثال اگر ماشین از قبل برنامه ریزی شده در کامپیوترتان دارید شما می توانید دستورات تازه به ان بدهید و ببینید چطور عمل میکند شما همچنین میتوانید شکلی را طراحی و با دوربین جسمی را خلق کنید تا با شکلی که کشیده Etoys Activityعکس گرفته و سپس به کمک برنامه

اید یا عکسی که گرفته اید کار کند

اجسام با وزنها مختلف خلق کنید و دریابید که نیروی جاذبه چه اثری بر روی اجسام با وزنهای گوناگون دارد

بهره Gallery of Projects کلیک کنید ویا از پروژه موجود در Tutorials و Demosبرای شروع بر روی

resized_400x300_etoys.png

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه شما می توانید بیاموزید که چه طور جسمی را بسازید که به شرایط محیطی که شما فراهم می اورید و به دستورات شما پاسخ مناسب را بدهد و این دقیقا مشابه روش اجرای برنامه در کامپیوترتان است

استفاده از این برنامه چه اهمیتی دارد؟

با خلق کردن اجسام و محیط اطرافشان و اینکه انها چطور به ان محیط جواب می دهند در حقیقت دیدتان را به محیط اطراف خودتان باز میکند و میتواند با اگاهی بیشتری نسبت به ان عکس العمل نشان دهید