OLPC_simple فارسی


یا به عبارتی بازی حافظه Memorizeبازی با

memorize_activity_icon.jpg

الگوها را پیدا و انها را به خاطر بسپارید

.برروی یکی از مربع های بالای جدول کلیک کرده و جواب محاسبه داخل انرا به خاطر بسپارید

حال در قسمت میانی پائین جدول بر روی یک چهارخانه کلیک کرده که نتیجه حاصل از محاسبه ان با اولین خانه که انتخاب کردید یکی باشد

بر روی یکی از کلیدهای بازی کلیک کرده و از میان بازیهای فریم بالا بازیی را که با بازی انتخابی شما همانند است انتخاب کنید

شما همچنین می توانید به کمک این برنامه گنجینه لغات خود را غنی تر و یا حتی تمرین دیکته نمائید

resized_400x298_xo_memorize_activity.JPG

⁞با اجرای این بازی در حقیقت شما حافظه خود را تقویت میکنید و یاد میگیرید که چطور موضوعات و مطالب پنهان از دیدتان را به یاد بیاورید. برنامه ها و تمرینات دیگری هم برای تقویت حافظه وجود دارند که شما میتوانید از انها بهره جوئید, فرضا به دنبال لغاتی بگردید که هرگز قبلا با انها برخورد نکرده اید و یاد بگیرید که انها را چطور تلفظ کرده و بنویسید, علاوه بر ان پی به معنی و کاربرد انها ببرید

استفاده از این برنامه چه اهمیتی دارد؟

حفظ و به خاطر سپردن مطالب مهمترین حرکت در غنی سازی گنجینه لغوی شما, دانش نگارشتان اطلاعات عمومیتان می باشد و بیشمار بهره های دیگر برایتان دارد