OLPC_simple فارسی


Turtle Art اموزش و یاد گیری با

260_en.png

بازی کنید و از نقا شی کردن با لاکپشتی که از شما دستور میگیرد تا برایتانTurtle Artبا

. نقاشی کند لذت ببرید

به کمک این برنامه و از انجا که خود این برنامه قابل تنظیم و برنامه ریزی میباشد ,شما قادر خواهید بودتا چند برنامه را با هم ادغام و برنامه دلخواه خود را بسازید

401.png

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه در حقیقت شما برنامه ریزی کردن را می اموزید و به لاکپشت تخیلی خود دستورالعمل می دهید تا اجرا کند. مشروط بر اجرای دستورات شما و با دنباله گیری انها این لاک پشت تخیلی قادر به ترسیم خطوط و اشکالی خواهد بود که بسیار جالب و سرگرم کننده میباشند چرا که نتیجه کار لاکپشت در حقیقت نتیجه اجرای فرامین شماست! استفاده از این برنامه چه اهمیتی دارد؟

یاد میگیرید که نتیجه کار خود را پیش گوئی کنید. به شما کمک میکند تا الگو ها را شناسایی و پی ببرید نتیجه تکرار یک الگو سرانجام چه تصویری را به شما میدهد. همچنین یاد می گیرید که بعضی دستورات تنها در شرایط خاص قابل اجرایند که البته نکته بسیار مهم در برنامه ریزی کامپیوتر, ریاضی و علوم می باشد