OLPC_simple فارسی


XO طراحی با

242_en.png 

احساسات خود را با طراحی و نقاشی بیان نمایید. بدون نیارز به قلمو و مداد و بی نیاز از ابزار الات طراحی کنید. می توانید به کمک اشکال از پیش برنامه ریزی شده موجود در کامپیوتر یک تصویر را بارها و بارها رسم کنید

 397.jpg

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه شما می توانید بیاموزید که چه طورتغئیر در تابش نور, رنگ و زاویه ای که از ان به شیئ نگاه میکنید, میتواند در طراحی ان شیئ نقش داشته باشد

استفاده از این برنامه چه اهمیتی دارد؟

هنر طراح و نقاشی, دانش در رابطه با زاویه تابش نور, زاویه دید و ارزیابی فاصله اجسام میتواند به شما کمک کند تا عقاید خود را در قالب تصویر بیان سازید