OLPC_simple فارسی


خود مراقبت کنید XO چگونه از

شما از کیفیت بالائی برخوردار است با این حال شما باید در حفظ و نگهداری ان کوشا XO گرچه

باشید. همیشه ان را خشک و تمیز نگه دارید, از انداختن, لگد کردن و یا نشستن بر روی ان خود داری کنید. در صورت کثیف شدن انرا با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس خشک نمائید. چنانچه به طور اتفاقی در زیر باران شدید خیس شود, اسیبی به ان وارد نمیشود, اما هرگز ان را کاملا در اب فرو نکنید

هارد درایو ندارد و تنها با دو کابل داخلی کار میکند, بنابر این احتمال اختلال در عملکرد XO لپ تاپ

.ان کمتر از دیگر لپ تاپها می باشد, ضمنا جنس دیواره ان از دیگر لپ تاپها ضخیمتر می باشد

به دلیل داشتن انتنهائی که اضافه بر لپ تاپهای دیگر دارد ارتباط ان با شبکه اینترنتی سریعتر و انها هم از جهت داخلی و هم خارجی USB مستدام تر از دیگر لپ تاپهاست. درضمن ورودی

محافظ دارند. بنابراین اسیب پذیری انها به دیگر لپ تاپ ها کمتر است. مانیتور هم توسط بالشتکهای مخصوص که از داخل کار گذاشته شده ان محافظت می گردد