OLPC_simple فارسی


خواندن و دیدن اطلاعات بر روی اینترنت

252_en.png

.به شما این امکان را مدهد تا از روی صندلی که در خانه بر ان نشسته اید دنیا راجستجو کنید XO

. برای پیدا کردن سایت مورد نظر استفاده کنیدBrowse Activityاز .

.باید حتما به اینترنت وصل باشید .

.در یابید که در دنیا چه میگذرد News Reader Activity در .

را باز کنید و با دانلود کردن موزیکها وفیلمهای مورد پسندتان, انها را تماشا یا Journal to view .

. گوش دهید

.باز نمائید ctrl+u را با گرفتن دو کلید Write Activity , مطالب HTML برای دیدن مرجع .

387.jpg

نکته ها

به فایلهایی که دانلود کرده اید دست یابید خوب Terminal Activity,اگر شما می خواهید تا از طریق .

:انها را در ادرس زیر ذخیره میکند Browse Activity است بدانید که

/home/olpc/.sugar/default/datastore/store


اسامی فایلها تصادفی در این ادرس قرار میگیرند و هیچ نظمی و قانونی فرضا بر حسب حروف الفبا

Journalو... در ان وجود ندارد بنابراین بجای استفاده از این برنامه شاید راحت تر باشید تا به

. و یا هر منبع ذخیره اطلاعاتی دیگری که دارید را به کامپیوتر وارد کنید USB بروید و

اطلاعات را از طریق درگ کردن یا همان کشیدن فایلهای دانلود شده به ان منبع ذخیره خارجی وارد کنید

خود را به صورت خوابیدده استفاده میکنید در این صورت می توانید از کلیدهای بازی Xoاگر شما.

.برای ورق زدن وی بالا و پائین کردن صفحات استفاده کنید gamepad یا

. تایپ کنید URL کلیک کرده پیام زیر را به عنوان XOدر Browse tab بر روی .

file:///home/olpc/
resized_400x300_browse_homeolpcfiles.jpg

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه شما می اموزید که از اینترنت برای یافتن اطلاعات استفاده کنید

بر روی اینترنت اطلاعات بی شماری از قبیل مطالب خواندنی تصاویر و فیلمها وجود دارند که شما میتوانید خود به انها وارد و با خواندن انها ویا دیدن انها بر دانش خود افزوده و یا سرگرم شویدXO از طریق

اجرای این برنامه چه اهمیتی دارد ؟

این که بتوانید از اینترنت استفاده نمائید بسیار مهم میباشد, چرا که به این ترتیب شما می توانید اطلاعات خود را راجع به افراد مختلف, فرهنگ , اعتقادات و باورهایشان و نهایتا در رابطه با کشور ها و محیط زیستشان بالا ببرید. با خواندن مطالب بر روی اینترنت در حقیقت شما با مردم جهان در ارتباط قرار می گیرید