OLPC_simple فارسی


اجزای ارتباطی کاربر با کامپیوتر

شما روشها و ابزار ویژه ای را برا ی ارتباط شما با خودش جهت گشتن در برنامه ها و اجرای XO

انها در اختیار دارد. تمام برنامه هائی که شما در کامپیوترتان اجرا می کنید. توسط این ابزار اجرا می شوند. به کمک این ابزار شما به یاد می اورید هر برنامه در کجاست , چطور اجرا میشوند و شما چطور می توانید از برنامه ای به برنامه دیگر بروید

دارد .ایکونهای بالا the frame پنجره کامپیوترتان یک قاب سرتاسری طوسی رنگ به نام

. و راست فریم معرف اشیا, مکانها و افراد می باشند

ایکونهای پایین فریم معرف انهایی اند که عملیاتی مانند دعوتنامه ها,برنامه های سرگرمی, اخطار -ها و تذکرات را انجام می دهند

فریم سمت راست ایکونهای افرادی را نشان میدهد که با انها شما مشترکا برنامه ای را بر شبکه انجام میدهید

. منوی سمت چپ فریم شامل ایکونهای مخصوص کلیپ بورد می باشد

desktop.png 

Key_frame.jpg 

برای اوردن فریم روی صفحه, بر روی مستطیل خالی که در سمت راست بالای صفحه کلید است کلیک کنید و یا نشانگر موس را به هر کجای صفحه که مایلید ببرید