OLPC_simple فارسی


XO شروع کار باکامپیوتر

این نوع کامپیوتر لپ تاپ برای کمک به سرگرمی و به ویژه رشد سطح علمی شما ,خانواده شما واجتماعتان طراحی شده است از طریق مشترک شدن و استفاده از برنامه های این کامپیوتر شما نتنها قادر خواهید بود در اجتماعتان بلکه در سراسر دنیا دوستانی پیدا کنید و به این ترتیب به عضویت یک اجتماع بزرگ جهانی درائید. این اجتماعات جهانی به دلیل پذیرا بودن نظرات کاربران و به این دلیل که مشترکین قادر به برنامه ریزی نرم فزاری در انها می باشند بسیار قابل پیشرفتند. شما نیز به عنوان یکی از اعضای این اجتماع نرم افزاری می توانید با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به پیشرفت ان کمک کنید. یکی از بهترین هدایای شما می تواند نظرات و پیشنهاداتتان باشد که کمک بسزائی در پیشرفت این نوع کامپیوتر خواهد داشت. برای دادن نظر و عقیده خود شما حتی به دانش بالای کامپیوتر نیز نیازمند نیستید . تنها کافیست که تمایل به اشتراک نظرات خود داشته باشید و از این واقعیت اگاه باشید که مشترکین این اجتماع همیشه خواهان شنیدن نظرات و پیشنهاداتتان هستند. ما امیدواریم که شما از بکار بردن این لپ تاپ نهایت استفاده و لذت را ببرید. ارزوی قلبی ما شنیدن نظرات و پیشنهادات شما برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار کامپیوترتان میباشد

Porto_alegre_en.jpg

در زمین بازی در برزیل


resized_500x375_Hiking02_en.jpg

در تایلند