Miro فارسی


تماشای ویدئو از یک کانال

3 


بر روی کانال جدید خود در قسمت چپ پنجره اصلی کلیک کنید تا Miro به کانال مورد نظر رفته و محتویات آن را بخواند. سپس لیستی از ویدئوهای جدید موجود برروی کانال برای شما نمایش داده خواهد شد.

در عکس گرفته شده در بالا می توانید چهار ویدئو با پیکان آبی رنگ و یک ویدئو با آیکون Play سبزرنگ مشاهده کنید. ویدئوهایی که پیکان آبی رنگ دارند هنوز دانلود نشده اند که شما می توانید با کلیک کردن بر روی عکس نوارفیلم یا Screenshot ویدئو شروع به دانلود آن کنید.

هنگامیکه فیلم مورد نظر دانلود شد می توانید با کلیک کردن بر روی آیکون Play سبزرنگ کنار آن شروع به تماشای آن در این پنجره نمائید.

اگر بعد از تماشای چند ویدئو از این کانال خوشتان آمد می توانید Miro را طوری تنظیم کنید که بصورت خودکار تمام ویدئوهای جدیدی که بر روی این کانال قرار می گیرند را دانلود نماید.
miro14_1_en.jpg

اگر بر روی دکمه کنار عبارت Autodownload کلیک کنید، سه گزینه در اختیار شما خواهد گذاشت.


  4


با انتخاب گزینه 'All' تمام ویدئوهای جدید این کانال دانلود خواهد شد.

با انتخاب گزینه 'New' تمام ویدئوهای جدید این کانال هنگامیکه شما Miro را باز می کنید و یا هنگامیکه شما از Miro می خواهید که ویدئوهای جدید را چک کند، دانلود خواهد شد.

با انتخاب گزینه 'Off' قادر خواهید بود که خودتان ویدئوهایی را که مایلید انتخاب و دانلود کنید.پخش تمام صفحه ویدئو

اگر مایل به تماشای تمام صفحه یک ویدئو هستید، می توانید با فشار دادن Enter + Alt بر روی صفحه کلید و یا انتخاب گزینه Fullscreen از منوی Playback به این امر دست پیدا کنید.
  5
راه دیگر تماشای تمام صفحه یک ویدئو کلیک کردن بر روی دکمه سمت راست دکمه Play/Pause است.

miro12_en.jpg

برای خارج شدن از حالت تمام صفحه، می توانید Alt + Enter و یا Escapeرا بر روی صفحه کلید فشار دهید.