MPlayer فارسی


فصل چهارم

پخش یک فایل صوتی (در سیستم عامل - مترجم)

سه روش اصلی برای پخش فایل صوتی توسط وجود دارد. بازکردن فایل، اضافه نمودن فایل به فهرست پخش و پخش کردن فایل از آنجا، و در نهایت استفاده از برای پخش همزمان فایل های صوتی از طریق اینترنت.

 بازکردن و پخش فایل

ساده ترین روش پخش فایل صوتی توسط ، بازکردن آن فایل می باشد. بدین منظور تنها کافی است کلیدهای و را با یکدیگر فشار داده یا برروی گزینهٌ در منوی نرم افزار کلیک کنید.

MPlayer_play_audio_01_en.jpg

در ادامه می بایستی پنجره ای مشابه زیر ظاهر شود:

MPlayer_play_audio_04_en.jpg

از این پنجره برای جستجوی فایل موردنظر برای پخش استفاده کنید.

MPlayer_play_audio_05_en.jpg

پس از آنکه فایل موردنظرتان را یافته و انتخاب کردید، دکمهٌ " " را فشار دهید. فایل مزبور بطور خودکار شروع به پخش خواهد کرد و با کمی دقت در قسمت بالایی پنجرهٌ رابط کاربر نام فایل در حال پخش را ملاحظه خواهید نمود.

MPlayer_play_audio_06_en.jpg

پخش یک فایل از فهرست پخش ( )

با استفاده از می توانید فهرستی از فایل های موردنظر برای پخش ایجاد کرده و آنها را یکی پس از دیگری بدون آنکه هر بار نیاز به بازکردن فایل جدید داشته باشید، پخش کنید.

برای بازکردن فهرست پخش ( ) برروی دکمهٌ " " واقع در رابط کاربر کلیک کنید یا کلیدهای ، و را بطور همزمان فشار دهید، یا در منوی نرم افزار برروی گزینهٌ " " کلیک نمایید.

MPlayer_playlist_01_en.jpg

در نتیجه پنجره فهرست پخش که پنجره ای مشابه زیر است ظاهر خواهد شد:

MPlayer_playlist_02_en.jpg

برای اضافه کردن فایل جدید به فهرست پخش، از فشار همزمان کلیدهای ، و یا کلیک کردن برروی گزینهٌ " " واقع در منوی استفاده کنید.

MPlayer_play_audio_03_en.jpg

در ادامه پنجرهٌ زیر گشوده می شود:

MPlayer_play_audio_04_en.jpg

از این پنجره برای جستجوی فایل / فایل هایی که می خواهید در فهرست پخش جمع آوری کنید، استفاده نمایید:

MPlayer_play_audio_05_en.jpg

پس از آنکه فایل دلخواه را یافته و انتخاب کردید برروی دکمهٌ " "فشار دهید. حال می بایستی فایل مزبور را که به فهرست پخش اضلفه شده مشاهده نمایید:

MPlayer_playlist_03_en.jpg

برای پخش این فایل، تنها کافی است برروی آن دوبار کلیک کنید.


پخش زندهٌ صدا

چنانچه آدرس مرکز پخش کوردنظرتان را می دانید، می توانید توسط و بدون نیاز به استفاده از ، بطور مستقیم به آدرس مزبور متصل شده و به برنامه ای که در حال پخش است گوش فرا دهید. بدین منظور کلیدهای و را بطور همزمان فشار داده یا در منوی برروی گزینهٌ " " کلیک کنید.

MPlayer_play_audio_02_en.jpg

سپس پنجره زیر را خواهید دید:

MPlayer_location_01_en.jpg

آدرس موردنظرتان را در این پنجره تایپ کرده و کلید را فشار دهید:

MPlayer_location_02_en.jpg

در نتیجه، همزمان با اینکه در حال وصل شدن به آدرس مزبور است، پنجره ای مشابه زیر باز خواهد شد:

MPlayer_location_03_en.jpg

این پروسه ممکن است چند لحظه ای به طول انجامد. پس از وصل شدن به سایت مربوطه، بلافاصله شروع به پخش خواهد نمود و تصویر رابط کاربر آن مشابه پنجرهٌ زیر خواهد بود:


MPlayer_location_04_en.jpg