Linphone فارسی


فصل چهارم

رابط کاربر

دو نوع مختلف رابط کاربر برای استفاده از وجود دارد: (رابط کاربر گرافیکی) و (رابط کاربر سطر فرمان). در اینجا، به بحث دربارهٌ می پردازیم که شکلی مشابه تصویر زیر خواهد داشت:

interface_en.jpg


اقلام رابط کاربر

رابط کاربر بسیار ساده به نظر می رسد، که از این لحاظ قرعهٌ مناسبی برای بسیاری از کاربران است. برخی نرم فون ها می توانند بسار پیچیده و احتمالاً دارای رابط کاربری دشوار و حیران کننده باشند. عمداً بصورت مرتب، ساده و آسان برای استفادهٌ کاربر، طراحی شده است. ویژگیهای کارکردی از طریق پنجرهٌ "اولویت ها" ( ) تعیین می شود. اما در این قسمت به بحثی در مورد لایهٌ بالایی عوامل تشکیل دهندهٌ رابط کاربر (انچه شما در تصویر قبل ملاحظه می کنید) می پردازیم.

کادر آدرس

کادر "آدرس " در قسمت بالایی رابط کاربر واقع شده و مشابه زیر می باشد:

sipfield_en.jpg

آدرس روشی است که نرم افزار برای برقرار کردن تماس با سایر نرم فون ها بکار می بندد. به لحاظ نوع استفاده، عملکردی مشابه با یا شماره تلفن دارد. بنابراین زمانیکه آدرس را در کادر مربوطه وارد می کنید، در واقع برای نرم افزار مشخص می سازید که می خواهید با چه کسی تماس برقرار نمایید. ساختار یک آدرس دقیقاً مشابه یک آدرس است. به عنوان مثال می توان به آدرس زیر اشاره کرد:


اگرچه آدرس ممکن است شبیه آدرس یک به نظر آید، اما در عمل چیزی بسیار متفاوت با آن است. بنابراین سعی نکنید برای تماس با دوست خود، آدرس وی را در کادر آدرس وارد کنید. زمانیکه از برای مکالمهٌ تلفنی با کسی استفاده می کنید در کادر آدرس ابتدا می بایستی لغت " " وجود داشته باشد، که عملاً مشخص کنندهٌ پروتکل مورد استفاده جهت برقراری ارتباط خواهد بود.


= دکمهٌ دفترچهٌ تلفن

شما می توانید از دفترچه تلفن برای ذخیره آدرس های استفاده کنید. در نتیجه مجبور نیستید آدرس های مخاطبین خود را همواره در خاطر داشته باشید. دفترچه تلفن چیزی شبیه دفترچه تلفن در یک تلفن موبایل است. برای دسترسی به دفترچه تلفن برروی دکمه ای که شکلی شبیه دفترچه تلفن برروی آن نقش بسته است کلیک کنید:

addressbutton_en.jpg

= دکمهٌ تماس یا جواب تلفن ( )

دکمهٌ "تماس یا جواب ( )" برای همین منظورها استفاده می شود- برقراری مکالمه تلفنی با آدرسی که در کادر آدرس وارد نموده اید، یا به منظور جواب دادن به تلفن (تلفنی که از طرف دیگری به شما می شود).

callbutton_en.jpg

= دکمه خاتمه مکالمه یا عدم تمایل به مکالمه ( )

با فشار دادن این دکمه یا به مکالمه جاری خاتمه می دهید، یا از جواب دادن به تلفن سرباز می زنید.

hangupbutton_en.jpg

= دکمه گپ زدن ( )

فشار دکمه ای که " " برروی آن حک شده است، پنجرهٌ گپ زدن را به روی شما می گشاید، در نتیجه شما از شخصی که آدرس وی در کادر آدرس قرار دارد درخواست گپ زدن می کنید.

chatbutton_en.jpg