Kino فارسی


ويرايش کليپ‌ها

به محض اينکه کليپ ها در kino موجود باشند، ميتوان آنها را درحالت ويرايش دوباره مرتب کرد. روي يک کليپ کليک کرده، آن را گرفته و به يک محل متفاوت روي storyboard منتقل نمائيد.

06_rearange_clips_en.jpg

نوار شاخص پايين صفحه‌ي اصلي به بخش هايي متناظر صحنه‌هاي storyboard تقسيم ميشود. شما ميتوانيد فيلم را با استفاده از کنترل هاي انتقال پخش کنيد. به طور جايگزين روي نشانگر پخش (مثلث شاخص) کليک کرده و آن را در طول نوار شاخص بکشيد تا کلیپ را ببينيد.

07_scrub_bar_en.jpg

خط زمان (TimeLine)

تب (tab) خط زمان را انتخاب کنيد، در اينصورت کليپ انتخاب شده به صورت دنباله‌اي از فريم ها نمايش داده ميشود. اين حالت يک storyboard ساده‌ي بصري فراهم ميکند. کليپ ها در اين حالت قابل ويرايش کردن نيستند.

08_timeline_en.jpg 

براي نمايش تمام فيلم شماره‌ي پايان (End number) را به بيشترين مقدار آن افزايش دهيد.

ويرايش کردن کليپ ها

کليپ هاي گرفته شده ممکن است به topping و tailing نياز داشته باشند. کليپي را که نياز به ويرايش بيشتر دارد انتخاب کرده و به حالت Trim برويد.

09_triim_en.jpg

از مثلث scrub يا کنترل هاي انتقال براي حرکت دادن نشانگر پخش نقطه‌اي که ميخواهيد کليپ از آن جا شروع شود، استفاده کنيد.قسمت جلوي کليپ را با کليک کردن روي مثلث سياه در سمت راست جعبه‌ي 'In' ويرايش کنيد

از همين روش براي تنظيم يک outpoint جديد استفاده کنيد. فقط از مثلث سياه سمت راست استفاده کنيد. آن قسمت از نوار شاخص که خاکستري شده است، ويدئويي است که وجود دارد ولي پخش نميشود. شما همچنین می توانید روي مثلث سياه کوچکي که دقيقا زير نوار شاخص است کليک کنيد و آن را به مکان جديد شروع بکشيد.

10_trim_tabs_en.jpg

براي تنظيم مکان جديد "بازنويسي" (overwrite)را انتخاب کرده و روي apply کليک کنيد. تغييرکليپ روي storyboard نشانه انجام گرفتن تغييراتی است که ما ایجاد کرده ایم.

وارد کردن ويدئو

دو روش براي وارد کردن کليپ به يک پروژه وجود دارد. اگرميخواهيد کليپ را سريعا مونتاژ کنيد، از دکمه هاي import استفاده نمائيد. اين کار يک کليپ را قبل/بعد از کليپ انتخاب شده درخط زماني قرار ميدهد.

11_insert_buttons_en.jpg

اگرکليپ هاي شما نياز به ويرايش يا تقسيم شدن به چند بخش داشته باشند، بهتر است کليپ ها را در همان زمان وارد کردنشان کوتاه کنيد براي اين منظور، کليپ ها را به حالت trim وارد کنيد . 'insert' را انتخاب کرده و با استفاده از آيکون فولدر که سمت چپ دکمه‌ي 'before' است، براي انتخاب يک فايل browse کنيد.

12_trim_insert_en.jpg