Icecast فارسی


راه اندازی Icecast (ویندوز)

برای اجرای Icecast روی ویندوز، روی شکلک زیر تقه بزنید:

icon2_en.jpg

با اینکار، پنجره ای مشابه زیر نمایش داده خواهد شد:

started_en.jpg

بعد از ان روی Start Server کلیک کنید:

startserver_en.jpg

Icecast اجرا شده و پنجره ای مشابه زیر نمایان خواهد شد:

running_en.jpg

اگر میخواهید «جریانِ داده» روی سرویس دهنده Icecast خود را امتحان کنید، نیاز به یک کد کننده «جریانِ داده» دارید. میتوانید کد کننده «جریانِ داده» M3W را از وب سایت زیر دانلود کنید:

(http://www.informatik.fh-muenchen.de/~ruckert/m3w/).