Icecast فارسی


ایجاد حساب

برای Icecast ویرایش2.3.1

Iحسابهای Icecast میتوانند متسقیما در فایل پیکربندی با استفاده از یک ویرایشگر متن ایجاد شوند. برای ویرایش این فایل در محیط لینوکس میتوانید یکی از ویرایشگرهای nano, pico, emacs, vi یا vim را استفاده کنید.

کلمه عبور کد کننده «جریانِ داده» در بین برچسب زیر قرار دارد:

<source-password>hackme</source-password>

در این حالت، هر کسی میتواند یک mountpoint روی سرویس دهنده شما با استفاده از کلمه عبور فوق ایجاد کنید. برای تغییر کلمه عبور کافیست که انرا تغییر داده و فایل پیکربندی را ذخیره کنید.

در ضمن میتوانید برای هر کاربر و mountpoint کلمه عبور و حق دسترسی جداگانه تعبیه کرده، و تنظیماتِ خاص تعریف نمایید. مثلا حداکثر تعداد کاربران، حداکثر پهنای باند، محل ذخیره «جریانِ داده» و حتی یک «جریانِ داده» پیش درامد قبل از اجرای «جریانِ داده» اصلی معرفی نمایید.

هر حساب از این نوع در بین برچسبهای <mount> و <mount/> اورده میشود. برای مثال اگر بخواهید یک حساب ساده با نام کاربری و کلمه عبور تعریف کرده که کاربر بتواند به سرویس دهنده «جریانِ داده» متصل شود، میتوانید عبارت زیر را وارد نمایید:

 <mount> <mount-name>newuser.mp3</mount-name> <password>hackmetoo</password> </mount>

متاسفانه، هر بار که فایل پیکربندی را تغییر میدهید، باید Icecast را وادار نمائید که انرا مجددا بخواند. برای اینکار میتوانید فرمان زیر را وارد کنید:

killall -HUP icecast


شما همچنین میتوانید پارامترهای زیر را در این قسمت استفاده نمائید:

 • mount-name

 • username

 • password

 • max-listeners

 • max-listener-duration

 • dumpfile

 • intro

 • fallback mount

 • fallback-override

 • fallback-when-full

 • public

 • stream-name

 • stream-description

 • stream-url

 • genre

 • bitrate

 • type

 • subtype

 • hidden

 • burst-size

 • mp3-metadata-interval

 • authentication-type

 • on-connect

 • on-disconnect

 1. تنظیمات پیش فرض حساب

منظور از تنظیمات حساب در اینجا تنظیماتی است که در برای هر mountpoint در فایل پیکربندی معرفی شده است. موارد زیر تنظیماتی هستند که بیشتر به کار می ایند:

 1. password

قبل از اتصال هر mountpoint به سرویس دهنده به کلمه عبور نیاز میباشد. کلمه عبور همچنین باید در فیلدِ کلمه عبورِ کد کننده «جریانِ داده» وارد شود. اگر کد کننده داده از خط فرمان کنترل میشود، کلمه عبور باید در فایل پیکربندی ان وارد شده و اگر کد کننده «جریانِ داده» دارای رابط کاربر گرافیکی است، کلمه عبور باید در محل مربوطه تایپ شود.

 1. max-listeners

حداکثر تعداد شنونده (اتصال) که هر mountpoint میتواند بطور همزمان پشتیبانی کند. اگر این پارامتر 50 باشد، حداکثر تعداد شنونده یا بیننده در هر لحظه 50 خواهد بود.

 1. dump-file

Dump-file مسیر و نام فایلی است که «جریانِ داده» مربوط به این mountpoint باید در ان ارشیو شود.

 1. intro

intro مشخص میکند که یک «جریانِ داده» مقدمه قبل از پخش «جریانِ داده» اصلی به شنونده یا بیننده ارسال شود. برای مثال اگر در حال پخش یک برنامه زنده هستید، جریان داده مقدمه میتواند نام برنامه در حال پخش را اعلام کند. در این صورت بهتر است، «جریانِ داده» مقدمه را تعریف کرده و لینکی به ان نیز در اختیار مستمع قرار دهید.