FLOSSManuals فارسی


به هم آميزي راهنماها

شما مي‌توانيد با استفاده از قسمت Remix راهنماهاي مخصوص به خود داشته باشيد.

(http://www.Floss Manuals.net)

راهنماهاي Remix شده ميتوانند شامل هر فصلي از راهنماهاي موجود باشند. Remix ها از طريق يك واسط drag-and- drop از طريق browser شما انجام مي‌شوند و شما مي‌توانيد آن‌ها را به صورت PDF يا HTML قابل دانلود در آوريد. همچنين مي‌توانيد راهنما را با استفاده از ويژگي "link manual" در وب سايت خود قرار دهيد.

چرا از Remix استفاده مي‌كنيم؟

Remixing امكان ايجاد راهنمايي متناسب با نيازهايتان را براي شما فراهم مي‌كند. نميدانم در مورد شما نيز اين مطلب درست است يا نه ولي من اغلب از يك يا دو فصل راهنمايي‌هايي كه مي‌خرم استفاده مي‌كنم، زيرا راهنماهاي زيادي وجود ندارند كه دقيقاً مطالب مورد نظر مرا تحت پوشش قرار دهند. با Remix كردن راهنماها شما ميتوانيد فصل‌هايي را داشته باشيد كه دقيقاً‌ به آن‌ها نياز داريد. به عنوان مثال اگر شما workshop برگزار مي‌كنيد، مي‌توانيد تنها فصل‌هايي از نرم‌افزارها را داشته باشيد كه مورد استفاده قرار مي‌دهيد و كارهايي كه آموزش مي‌دهيد. همچنين مي‌توانيد محتواهاي آموزش‌‌هاي خانگي خود را برحسب نيازهايتان تغيير داده يا ممكن است بخواهيد PDF اي همراه داشته باشيد كه موضوعات خاصي را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

به علاوه ممكن است بخواهيد مسائلي در مورد كار با وب‌سايتتان را به مردم آموزش دهيد، در اينصورت "link manual" براي شما مفيد خواهيد بود. شما ميتوانيد يك راهنما را Remix كنيد و از آن در وب سايت خود استفاده كنيد،‌ در حاليكه راهنما در Floss Manuals نگهداري شده و بهنگام مي‌شود. همچنين اگر شما يك توليد‌كنندة نرم‌افزار باشيد، قرار دادن راهنمايتان در سايت خود و نگهداري از آن در Floss Manuals با استفاده از ويژگي live manual برايتان مفيد خواهد بود.

Remix خود را آغاز كنيد

اولين كاري كه بايد انجام دهيد رفتن به قسمت Remix سايت است. ميتوانيد اين كار را با كليك كردن روي " Remix" روي نوار راهيابي (navigation) در Floss Manuals انجام دهيد:

remix_1.png

با اين كار شما به صفحة اصلي قسمت Remix خواهيد رفت.

remixpage.png

Remix كردن يك راهنما شامل سه مرحله است.

مرحلة اول- Remix

مرحلة اول شامل انتخاب فصل‌ها براي Remix كردن است. اين كار با drag و drop انجام مي‌شود. ابتدا يك راهنما را از جعبة آبشاري انتخاب كنيد:

selectman.png

در اين قسمت تعدادي راهنما مي‌بينيم كه مي‌توانيم از بين آن‌ها انتخاب كنيم. اگر يك راهنما را انتخاب كنيد، ليست فصل‌ها ظاهر خواهد شد. بياييد راهنماي Icecast را به عنوان مثال انتخاب كنيم:

blender.png

حالا مي‌توانيم روي فصل‌ها كليك كرده و آن‌ها را به هر ترتيب دلخواه روي جعبة‌ Remix بكشيم. همچنين مي­توانيد عناوين بخش­ها (جعبه­هاي زرد رنگ) ره به راهنماي remix شده بکشيد:

blenderremix.png

پس از آن مي‌توانيد راهنماي ديگري را از جعبة آبشاري انتخاب كرده و فصل‌هايي از آن راهنماها را اضافه كنيد:

blenderremix2.png

اگر ميخواهيد نام فصل را عوض كنيد روي "edit title" كليك كنيد:

edittitle.png

سپس مي‌توانيد نام دلخواه خود را وارد كرده و سپس "enter" را بزنيد.

edittitle2.png

تا زماني كه از چيدمان راهنماي خود راضي شويد، به اضافه كردن فصل‌ها و تغيير نام ادامه دهيد.

مرحلة دوم- style

در مرحلة دوم ميتوانيد look و feel راهنماي Remix شده‌ي خود را تعيين كنيد. ابتدا روي "step 2: style" كليك كنيد. در اينصورتي چيزي شبيه شكل زير خواهيد ديد:

step2.png

اگر احساس مي‌كنيد راهنماي شما نياز به مرتب‌سازي دوباره يا اضافه كردن (يا حذف) فصل‌هاي ديگر دارد،‌ همواره ميتوانيد با كليك كردن روي step 1- Remix به مرحلة اول بازگرديد.

ابتدا با تايپ كردن يك نام در قسمت "title" به راهنماي خود اسمي بدهيد.

فرمت مورد نظر براي صادر كردن راهنماي خود را انتخاب كنيد. اين فرمت‌ها در منوي آبشاري زير "Export as" نشان داده شده‌اند. Live manual ها در مرحلة سوم هستند، بنابراين اگر يك live manual ميخواهيد به مرحلة سوم برويد، گزينه‌هاي موجود در جعبة آبشاري عبارتند از:

HTML ZIP

اين گزينه‌ راهنماي شما را به صورت راهنماي "stand alone" در يك فايل zip (فشرده) صادر مي‌كند.

اين گزينه براي قرار دادن در CD يا وب‌سايت (هر چند live manual براي اين مورد بهتر است ) مناسب است ميتوانيد look و feel راهنما را از طريق style sheet ها به صورتي كه در ادامه گفته مي‌شود، طراحي كنيد.

HTML tar

اين گزينه مانند HTML zip است ولي فايل فشرده به صورت يك فايل tar دانلود خواهد شد. (مناسب براي كاربران لينوكس)

اگر شما يكي از گزينه‌هاي HTML را انتخاب كرده باشيد، مي‌بينيد كه صفحه كمي تغيير مي‌كند و شبيه به شكل زير مي‌شود:

styles

چيزي كه اينجا مي‌بينيد جعبه‌اي است با اطلاعات style sheet و جعبه‌اي نشان دهندة look و feel راهنما است.

براي تغيير دادن look و feel راهنما مي‌توانيد اطلاعات style sheet را تغيير داده و سپس براي ديدن نتايج "update preview" را بزنيد. براي مثال اگر من مقدار font-size را در قسمت {}body را به (20px) تغيير داده و "update preview" را بزنم، نتيجه مانند شكل زير خواهد بود:

styles2_1

شما ميتوانيد هر مورد دلخواه را تغيير داده و تأثير آن روي ظاهر نهايي راهنما را ببينيد. وقتي آماده شديد ميتوانيد به مرحلة سوم برويد.

مرحلة سوم- صادر كردن

step3a

اين مرحله‌اي است كه در آن ميتوانيد راهنما را صادر كنيد. اگر حالا "Export" را بزنيد، برحسب انتخابي كه در مرحلة دوم كرده‌ايد، يك فايل PDF يا HTML (zip يا tor) به شما تحويل داده خواهد شد.

همچنين يك قسمت جديد خواهيد ديد كه نسخة‌ تست live manuals (Ajax manual Beta) است.

Live manuals

اگر شما اين سطرهاي HTML را cut كرده و در يك صفحة وب يا بلاگ paste كنيد، خواهيد ديد كه راهنما در صفحة وب ظاهر مي‌شود. اين به اين معني است كه شما ميتوانيد يك راهنما را روي صفحه وب خود داشته باشيد ولي آن را در Floss Manuals نگهداري كنيد. راهنما به صورت پيش فرض مشابه شكل زير خواهد بود:

live_en.png

ميتوانيد look و feel راهنماي خود را با تغيير دادن پارامترهاي موجود در كدي كه paste كرده‌ايد، تغيير دهيد.

var FLOSSConfig = {'style': {'title': 'color: black; font-size: 20;font-family:
Arial,verdana, sans-serif;font-weight: bold', 'heading': 'font-weight: bold;
color:black;font-family: Arial,verdana, sans-serif;font-size: 12','embed':
'font-size: 12px;font-family: Arial,verdana, sans-serif;font-weight: bold'},
'config': {'width': '870px', 'height': '500px', 'framewidth': '670px'},
'pages': [], 'title': ''};

 

كمي اين كارها را تمرين كنيد و نتيجه را ببينيد.