FLOSSManuals فارسی


شروع به كار

براي شروع به كار با ابزارهاي محلي سازي‌ Floss Manuals ابتدا بايد زباني را كه ميخواهيد روي آن‌كار كنيد، انتخاب نماييد. همانطور كه مي‌بينيد صفحه‌ي اصلي ابزارهاي localize شامل ليستي از زبان‌ها در سمت چپ است.

langlist.png

زبان‌ها با مخفف‌هاي محلي نشان داده شده‌اند و تمام آن‌ها پسوند ".po" دارند.

اگر ميخواهيد روي يكي از اين زبان‌ها (براي ترجمه) كار كنيد، كافي است روي مخفف مناسب كليك كنيد. براي مثال براي انتخاب آلماني بايد روي "de.po" كليك كنم. پس از انجام اين كار، گزينه‌هاي بيشتري در واسط به شكل زير ظاهر مي‌شوند:

choices.png

ميتوانيد روي هر يك از اين برگه (tab) ها براي كارهاي مختلف ترجمه كليك كنيد. به علاوه هر زمان كه بخواهيد ميتوانيد روي برگه "LANGUAGE" (برگه‌اي كه كار خود را با آن شروع كرديد) كليك كرده و به صفحه‌ي شروع بازگرديد. همچنين مي‌توانيد ببينيد كه نام زباني كه انتخاب كرده‌ايد در هر برگه نمايش داده مي‌شود.

fa.png

به علاوه همواره ميتوانيد عملكرد localize اي را كه به كار مي‌بريد، با رنگ برگه‌ها مشخص كنيد. رنگ برگة فعال هميشه با ديگر برگه‌ها تفاوت دارد. به عنوان مثال اگر من در "start page" باشم، رنگ برگة "LANGUAGE" كمرنگ بود، ولي ديگر برگه‌ها زرد رنگ هستند.

برگه‌هاي ديگر به طور اختصاري در ادامه معرفي مي‌شوند:

ترجمه

اگر روي اين برگه كليك كنيد، به عملكردهايي دسترسي پيدا مي‌كنيد كه امكان ترجمه‌ي متن در فايل ".po" اي كه قبلاً‌ انتخاب كرده‌ايد را براي شما فراهم مي‌كنند.

تصاوير و CSS

اين بخش به شما امكان دانلود، upload و جايگزين كردن تصاوير را در واسط مي‌دهد. همچنين ميتوانيد در اين بخش style sheet را براي زبان ويرايش كنيد.

تنظيمات

به طور كلي شما نيازي به ايجاد تغييرات در اين قسمت نداريد. Setting مربوط به اطلاعات فني خاص فايل ".po" اي است كه روي آن كار مي‌كنيد. بهتر است هيچ تغييري در اين قسمت ايجاد نكنيد، مگر اينكه بدانيد چه كاري انجام مي‌دهيد.