FLOSSManuals فارسی


ترجمه

براي شروع ويرايش به زباني كه براي كار انتخاب كرده‌ايد، روي برگة "TRANSLATE" در ابزارهاي localize كليك كنيد. باز شدن صفحه‌ كمي طول مي‌كشد و اين جريان به شما نشان داده مي‌شود:

trans

فرايند بارگذاري تمام عبارت را در حافظة browser شما ذخيره مي‌كند تا حركت بين عبارات سريعتر شده و هر بار كه روي كلمة جديدي كار مي‌كنيد، به بارگذاري مجدد browser متكي نباشد. بسته به ارتباط اينترنتي شما، بارگذاري ممكن است كمتر از يك دقيقه طول بكشد. پس از باز شدن صفحه ليستي شامل تعداد زيادي عبارت خواهد ديد:

msgstr

در سمت چپ عبارت اصلي به زبان انگليسي و در سمت راست عبارت ترجمه شده به زباني كه انتخاب كرده‌ايد را مي‌بينيد. براي ترجمه‌ي يك عبارت روي آن كليك كنيد، در اينصورت پنجره‌ي ترجمه براي شما باز مي‌شود:

terms

مي­توانيد ببينيد که عبارتي که براي ترجمه روي آن کليک کرديد، در جعبه­ي "original string" قرار گرفته است. ترجمه در جعبه­ي "Translated staring" انجام مي‌شود. اگر هنوز ترجمه انجام نشده باشد، اين جعبه خالي خواهد بود. براي ترجمه‌ي عبارت بايد عبارت اصلي را كپي كرده و تنها كلمات را ترجمه كنيد. فرمت ترجمه بايد دست‌نخورده باقي بماند. به عنوان مثال در مورد عبارت بالا مي‌بينيد كه كلمة انگليسي "hour" به معادل آلماني آن يعني "stunde" ترجمه شده است. با اين حال بقية كلمات و ترتيب سمبل‌ها تغييري نكرده است و اين بسيار مهم است. پس از ترجمة يك عبارت مي‌توانيد براي رفتن به يك عبارت ديگر و ترجمه از "Next">> يا "<<previous" استفاده كنيد يا روي "close" كليك كنيد. اگر روي "close" کليک کنيد، از شما پرسيده مي‌شود كه تمايل داريد تغييرات را ذخيره كنيد؟

saveconfirm_en.png

براي ثبت تغييرات روي "ok" كليك كنيد. اگر نمي‌خواهيد در اين مرحله آن‌ها را ثبت كنيد روي "cancel" كليك كنيد. انجام دادن هر دوي اين كارها موجب بسته شدن پنجره خواهد شد. اگر "cancel" را انتخاب كرده‌ايد، ميتوانيد بعدها با كليك كردن روي "save change" در واسط TRANSLATION ، تغييرات را ذخيره كنيد.

لطفاً توجه داشته باشيد كه انتخاب اين گزينه باعث ثبت تمام تغييرات از زمانيكه زبان را در برگه‌ي LANGUAGE انتخاب كرديد، مي‌شود. بنابراين قبل از انجام اين كار در مورد ثبت تمام اين تغييرات مطمئن شويد.

Navigation

شما ميتوانيد با كليك كردن روي "Next>>" يا ">>Previous" در پنجره‌ي ترجمه بين عبارات حركت كنيد. اين دو لينک هر بار شما را به اندازه‌ي يك عبارت حركت مي‌دهند. با اين حال اگر بخواهيد با سرعت بيشتري پيش برويد، ميتوانيد پنجره‌ي ترجمه را بسته و در ليست كامل عبارات با استفاده از نوار scroll در سمت راست (يا دكمه‌ي scroll ماوس در صورت وجود) scroll كنيد:

scroll_en.png

همچنين ميتوانيد انتخاب خود را براي scroll كردن با انتخاب يكي از گزينه‌ها در بالا اصلاح كنيد:

select

گزينه‌ها به شرح زير هستند:

All- تمام عبارات را نشان مي‌دهد.

Translated : تمام عبارات ترجمه شده را نشان مي‌دهد.

Untranslated: تمام عبارات ترجمه نشده را نشان مي‌دهد.

Fuzzy: تمام عبارات Fuzzy را نشان مي‌دهد. (يك عبارت fuzzy عبارتي است كه ممكن است نياز به ترجمه‌ي مجدد داشته باشد.)