FLOSSManuals فارسی


محلي سازي

Floss Manuals مكانيزمي ساده براي ترجمه‌ي واسط سايت دارد. اين كار امكان ايجاد راهنماهاي Floss Manuals به زبان‌هاي مختلف را فراهم مي‌كند. Localize نام دسته‌اي از ابزارهاست كه ما براي اين منظور ايجاد كرده‌ايم.

localize_1.png

شكل بالا صفحه‌ي اصلي ابزارهاي Localize ماست. اين ابزارها در ترجمه‌ي واسط Floss Manuals به ديگر زبان‌ها به شما كمك مي‌كنند. توجه داشته باشيد كه اين با ترجمه‌ خود راهنماها متفاوت است، ما ابزارهاي ديگري براي اين كار داريم.

شما تنها براي ترجمه ميتوانيد به واسط Localize دسترسي داشته باشيد. بنابراين اگر هرگز نيازي به ترجمه‌ي واسط Floss Manuals نداشته باشيد، احتمالاً هرگز اين ابزارها را نخواهيد ديد.

فايل‌هاي قابل حمل Portable object files

اگر ميخواهيد زباني را براي كار كردن با آن انتخاب كنيد،‌ روي نام كوتاه زبان در سمت چپ كليك كنيد. تمام مخفف‌ها پسوند ".po" دارند، زيرا واسط Floss Manuals با جايگزين كردن زبان منبع سايت (در اين حالت انگليسي) با فايل object قابل حمل مناسب (.po) اجرا مي‌شود. فايل‌هاي Portable object به صورت فزاينده‌اي در پروژه‌هاي رايگان نرم‌افزاري براي مديريت زبان‌هاي واسط به كار مي‌روند.

آن‌ها الزاماً به صورت زير كار مي‌كنند:

  1. هر عبارت انگليسي ("عبارت منبع") در واسط در هر فايل ".po" نمايش داده مي‌شود.

  2. كل عبارت منبع به صورت نام يك متغير منحصر به فرد به كار مي‌رود.

  3. براي هر عبارت منبع يك ترجمه‌ي متناظر در فايل .op‌ ي مربوطه وجود دارد.

  4. اين ترجمه الزاماً "مقدار" متغير منحصر به فرد بيان شده در بالاست.

  5. وقتي واسطي با زباني غير از انگليسي را انتخاب مي‌كنيد، از سايت درخواست مي‌كنيد كه به صورت on the fly مقدار جديد را در متغير مربوطه جايگزين كند.

براي ايجاد نسخه‌اي با يك زبان جديد از وب‌سايت Floss Manuals ،‌ بايد فايل ".po" را باز كرده و براي هر عبارت منبع، ترجمه‌اي ايجاد كنيد. ما ابزارهاي جالبي براي اين كار ايجاد كرده‌ايم و شما مي‌توانيد تمام اين ويرايش‌ها را از داخل browser خود انجام دهيد.

تصاوير

علاوه بر عبارت‌هاي متني كه از طريق فايل‌هاي ".po" مديريت مي‌شوند، بعضي المان‌هاي واسط در شكل‌ها هستند. ما از اين تصاوير تا حد قابل ملاحظه‌اي در Floss Manuals استفاده مي‌كنيم، زيرا استفاده از تصاوير در واسط، كنترل بيشتري را روي look و feel در اختيار شما قرار مي‌دهد. بنابراين مجموعه ابزار localize شامل امكانات جالبي براي جايگزيني شكل‌هاي حاوي متن است.

CSS

به علاوه ممكن است زبان‌هاي مختلف نياز به تغييراتي در چيدمان داشته باشند، زيرا از مجموعه كاراكترهاي متفاوتي استفاده مي‌كنند. براي اين كار ابزارهاي localize ما شامل يك ويرايشگر browser based style sheet (CSS) هستند.