FLOSSManuals فارسی


آشنايي با ايندكس

Floss Manuals ابزار جالبي را فراهم مي‌كند كه ميتوانيد با استفاده از آن فصل‌هايي را كه ايجاد كرده‌ايد، با يك ترتيب مناسب مرتب كنيد. در صورت نياز آن‌ها را به بخش‌هايي تقسيم كنيد و نام‌ها را تغيير دهيد تا استفاده از آن آسانتر باشد. اين ابزار index Gen نام دارد ولي ما براي اختصار آن را INDEX مي‌ناميم.

اين ابزار ظاهري شبيه به شكل زير دارد:

arrange.png

قبل از پرداختن به نحوة كار اين ابزار، ابتدا نگاهي داريم به نحوة ايجاد و نمايش داده شدن راهنماها.

فرايند انتشار

اگر به صفحة اصلي Floss Manuals برويد،‌ راهنماهاي زيادي را خواهيد ديد كه ليست شده‌اند. اگر روي يكي از آنها كليك كنيد (به عنوان مثال Firefox را انتخاب مي‌كنيم) چيزي شبيه به شكل زير خواهيد ديد:

ff.png

اينجا صفحة اول راهنما و فهرست را در سمت چپ مي‌بينيد. INDEX چيزي است كه ما در آن براي ايجاد فهرستي كه در اينجا مي‌بينيد استفاده مي‌كنيم. PDF اي كه از اين فهرست لينك شده است، به همان ترتيبي است كه شما با INDEX مرتب مي‌كنيد.

خوب ... اين فصل‌ها از كجا مي‌آيند؟ كار نوشتن و انتشار يك راهنما در سه مرحله انجام مي‌گيرد:

ابتدا شما راهنمارا در انبار راهنماها مي‌نويسيد.

سپس شما فهرست را با استفاده از INDEX مرتب مي‌كنيد.

سپس راهنما را با استفاده از ابزار ديگري به صورت static HTML يا PDF منتشر مي‌شود.

با انجام اين سه مرحله،‌ ما محتواهايي را كه روي آن‌ها كاري صورت مي‌گيرد از راهنماهايي كه خوانندگان مي‌بينند جدا مي‌كنيم. در نتيجه خواننده ميتواند نسخة مطلوب و پايدار راهنما را آنلاين يا به صورت PDF بخواند،‌ در حاليكه ايجاد راهنما هنوز ادامه دارد.


ساختار يك راهنما

اگر شما به انبار راهنماي Audacity (جاييكه راهنماها را مي‌نويسيد) نگاهي بكنيد، چيزي مشابه شكل زير خواهيد ديد:

indexwrite.png

مي‌توانيد از اين واسط براي اضافه كردن فصل يا ويرايش فصل‌ها بدون تأثير گذاشتن بر راهنمايي كه خواننده مي‌بيند، استفاده كنيد. نكته‌اي كه متوجه آن خواهيد شد، اين است كه نام فصل‌ها با نام فصل‌ها در راهنماي منتشر شده متفاوت است. شكل زير فهرست Audacity را كه خوانندگان مي‌بينند، نشان مي‌دهد:

indexread.png

در شكل بالا ميتوانيد سه جزء فهرست را ببينيد. جزء اول،‌ در بالا، عنوان راهنما است كه در اين مثال "Audacity" است. بعد از آيكون‌هاي پرينت و PDF، عنوان بخش يا section heading قرار گرفته است. عنوان اولين بخش "introduction" است و دو فصل "INTRODUCTION" و

"what is digital Audio" در زير نام اين بخش قرار گرفته‌اند. پس از آن، عنوان بخش‌ بعدي "installing" و به دنبال آن فصل‌هاي مربوط به آن بخش آمده است.

شكل زير جدولي است كه عنوان، عناوين بخش‌ها و فصل‌ها را در انبار Audacity جاييكه راهنما نوشته مي‌شود، نشان مي‌دهد.

indexwrite.png

مي‌بينيد كه ساختار آن همانند راهنماي منتشر شده است. بعضي فصل‌ها در راهنماي منتشر شده وجود ندارند،‌ اين فصل‌ها به صورت ليستي در پايين قرار گرفته‌اند