FFmpeg2Theora فارسی


نحوه استفاده از نرم افزار در Windows

اگر استفاده از محیط خط دستوری Windows برای اجرای ffmpeg2theora برایتان مشکل است، رابطی گرافیکی با دکمه و کادرهای متنی نیز بنام Super Encoder وجود دارد که راهنمای آن را میتوانید در آدرس Create Ogg Theora files in Super مطالعه کنید. با اینحال، اگر دستور العملهای زیر را به ترتیب دنبال نمایید، متوجه خواهید شد که اجرای دستورات بسیار ساده تر و سریعتر انجام میپذیرد.

برای استفاده از Command Line (خط دستور) Windows ، دکمه 'Start' را در گوشه پایین و سمت چپ کلیک کرده و گزینه 'Run' را انتخاب نمایید.

ffmpeg2theora_2_en.jpg

حال، در کادر متنی 'cmd' را تایپ کنید.

ffmpeg2theora_3_en.jpg

با کلید کردن Ok، صفحه مشکی رنگی که خط دستور نامیده میشود ظاهر میگردد. خط نوشته ای که در انتهای آن cursor ی چشمک میزند، prompt line نامیده میشود و به کاربر مسیر دایرکتوری جاری را نشان میدهد.

ffmpeg2theora_4_en.jpg

حال باید به دایرکتوری 'c:/ffmpeg2theora' که فایل ffmpeg2theora.exe را در آنجا ذخیره شده است بروید.

برای اینکار، با تایپ 'cd..' و سپس فشار 'Enter' دو دایرکتوری بالا رفته و این کار را آنقدر انجام دهید تا خط دستور، 'C:' را نشان دهد.

ffmpeg2theora_5_en.jpg

حال، برای رفتن به دایرکتوریی که فایل ffmpeg2theora exe در آن قرار دارد، دستور زیر را اجرا کنید:

cd ffmpeg2theora

در اینجا میتوانید دستورات لازم برای تبدیل فایلهای ویدئویی را اجرا کنید. ساده ترین راه برای دسترسی به فایلی که میخواهید آن را تبدیل کنید، انتقال آن به دایرکتوری 'C:/ffmpeg2theora' میباشد.

پس از انتقال، اگر نام فایل تصویری اصلی شما 'source_test.avi' باشد، با استفاده از دستور زیر میتوان آن را به فرمت ogg تبدیل کرد:

.fmpeg2theora -o target_test.ogg source_test.dv