FFmpeg2Theora فارسی


نصب در Windows

FFMPEG2Theora برنامه ای مبتنی بر خط دستور است. این بدان معناست که رابط گرافیکی وجود نداشته و همه فرامین میبایست از طریق خط دستور اجرا گردد. اگر قبلاً از این محیط استفاده نکرده اید، دستور العمل زیر مطمئناً کمک زیادی به شما خواهد کرد.

قبل از بارگذاری ، بهتر است دایرکتوری که قرار است نرم افزار در آن ذخیره شود را ایجاد نمایید. مرورگر Windows را باز نموده و مطمئن شوید که دکمه folders فشرده شده است. به درایو (C:) بروید.

ffmpeg2theora_7_en.jpg


به ترتیب File > New > Folder را انتخاب کنید.

ffmpeg2theora_8_en.jpg


نام دایرکتوری ایجاد شده را ffmpeg2theora گذاشته و دکمه 'Enter' را فشار دهید.

حال به آدرس زیر بروید:

http://v2v.cc/~j/ffmpeg2theora/download.html

بر روی لینک 'Windows' راست کلیک کرده و 'Save Link as…' را انتخاب کنید (به شکل زیر توجه کنید):

ffmpeg2theora_1_en.jpg


آن را در دایرکتوری که ایجاد کرده اید (C:\mpeg2theora) ذخیره نمایید.

پس از بارگذرای، فایلی بنام ffmpeg2theora-0.20.exe را مشاهده خواهید کرد. نام آن را به ffmpeg2theora.exe تغییر داده تا بعداً فراخوانی و استفاده از آن ساده تر شود.

برای تغییر نام، روی فایل راست کلیک کرده و 'Rename' را انتخاب کنید.و 'ffmpeg2theora.exe' را تایپ نمایید.

ffmpeg2theora_10_en.jpg 

'Enter' را فشار دهید.

حال نرم افزار آماده استفاده میباشد.