Blender فارسی


در قدم نخست می باید به وب سایت بلندر در آدرس مراجعه کنید.

website_en.png

حال برروی لینک دانلود واقع در بالای صفحه کلیک کنید، سپس صفحه ای مشابه صفحهٌ زیر ظاهر می شود:

website_download_en.png

حال لینک مربوط به نصاب برنامه در را مشاهده می کنید،کافی است برروی آن کلیک کنید:

win_down_en.png

و بسته به نوع مرورگر وب شما، کادری مانند کادر زیر می بایستی ظاهر شود:

save_en.png

اکنون کلید " " را فشار دهید تا عملیات دانلود آغاز شود. سپس باید به شاخه ای مراجعه کنید که فایل های دانلود شدهٌ شما در آنجا ذخیره می شود. من معمولاً همه چیز را برروی ذخیره می کنم، بدین ترتیب اگر نگاهی به بیندازم، نمایه ای مشابه آنچه شما در شاخهٌ مربوط به فایل دانلود شدهٌ خود می بینید،خواهم دید:

download_pkg_en.png

حال برروی نمایهٌ مزبور دوبار کلیک کنید تا صفحهٌ مربوط به نصاب بلندر ظاهر شود.

1_en.png

برروی" " کلیک کنید و ادامه دهید


2_en.png

چنانچه برروی " " کلیک نکنید، نصب بلندر متوقف می شود. بنابراین توصیه می کنم برروی " " کلیک کنید.

3_en.png

در صفحهٌ فوق مطلب مهمی وجود ندارد. در اینجا تنها از شما سوٌال می شود که آیا مایلید مثلاً " "( ) برنامه بلندر برروی شما نصب شود و سوٌالات دیگری از این قبیل. چنانچه مایل نیستید تغییر خاصی در این گزینه ها داده شود، می توانید از آنها صرفنظر کرده و کلید را فشار دهید.

4_en.png

در پنجرهٌ فوق می توانید تعیین نمایید که برنامهٌ بلندر در کجای کامپیوتر شما نصب شود. باز هم، اگر نمی خواهید در انتخاب پیش فرض ( ) تغییری ایجاد شود، از آن چشم پوشی کرده، و کلید < را فشار دهید:

5_en.png

در این قسمت، تنظیمات فوق را بدون تغییر،رها کرده و کلید " "را فشار دهید. حال می بایستی پنجره نصب برنامه که کادر پیشرفت نصب نیز در آن دیده می شود، ظاهر گردد:

6_en.png

پس از اتمام عملیات نصب، پنجرهٌ کوچکی نمایان می شود:

7_en.png

در اینجا تنها کافی است برروی " " کلیک کنید تا پنجره ای مشابه زیر ظاهر شود:

8_en.png

حال برروی " " کلیک کنید تا بلندر به اجراء در آید:


9_en.png