Azureus فارسی


نگاهی به فرایند انتشار در BitTorrent

به اشتراگ گذاشتن یک فایلها با استفاده از فناوری BitTorent کمی مشکل از فرایندهای به اشتراک گذاری دیگر است. پس بهتر از قیل از آموزش عملی، فرایند کار را توضیح دهیم.

فرایند به اشتراک گذاری به صورت زیر میباشد:

 1. انتخاب یک فایل برای به اشتراک گذاری
  فرض کنید فایل (یا دایرکتوری) دارید که میخواهید آن را به اشتراک بگذارید. برای مثال، در اینجا از یکی فایل صوتی استفاده میکنیم:
  audiofile_en.png


 1. ساخت فایل torrent
  وقتی فایلی دارید و آن را میخواهید به اشتراک بگذارید، ابتدا باید Torrent آن را بسازید. فایل torrent یک فایل متنی است حاوی اطلاعاتی در مورد فایل مورد نظرمیباشد. Torrent را میبایست توسط یک نرم افزار BitTorrent Client درست کرد.
  createtorr_en.png

 2. ارسال (Upload) torrent به یک ردگیرد
  حال باید torrent ساخته شده را به یک ردگیر ارسال کنید. ردگیر سروری در اینترنت است که torrent ها را ذخیره میکند:
  upload_en.png

 3. seed کردن فایل
  حال باید فایل مورد نظر را اصطلاحاً 'seed' کنید. به این معنا که آن را برای بارگذاری در دسترسی دیگران قرار دهید. این کار از طریق اجرای torrent مربوطه توسط نرم افزار BitTorrent client انجام میشود.
  comp_1_en.png


همین بود، کار تمام شد!