Avidemux فارسی


بازکردن فایل در Avidemux 

نام نرم افزار: Avidemux

نسخۀ نرم افزار: 2.4

چنانچه فایل تصویری برروی دیسک سخت خود دارید که می خواهید آنرا در Avidemux  باز کنید در کادر منوهای اصلی، منوی فایل را بازکرده و گزینه "Open" را انتخاب نمایید:

avide3_en.jpg

در نتیجه مرورگر فایلی مشابه زیر باز می شود:

open_en.png

با جستجوکردن در میان فایل ها و شاخه ها، فایل موردنظر خود را پیدا کنید. پس از یافتن فایل مزبور با کلیک کردن برروی آن به حالت انتخاب و شاخص درآورید و برای بازکردن می توانید یا دوباربرروی ان کلیک کنید یا دکمه "Open" واقع در قسمت پایینی پنجره را فشار دهید. در نتیجه  فایل موردنظر شما در Avidemux  باز می شود:

avide_mp4_1_en.jpg