Alchemy فارسی


ماژول چیست؟

Alchemy از یک برنامه کاربردی اصلی یا هسته و چند ماژول پلاگین مستقل تشکیل شده است. در هنگام اجرای نرم افزار، برنامه کاربردی هسته، ماژول های موجود در دایرکتوری ‘module’ از جستجو و و در برنامه قرار میدهد. هر کدام از ماژولهای Alchemy عملکردی ویژه و متمایز داشته و در مجموع ماهیت کاربردی Alchemy را میسازند. ماژولها نوع اشکال ایجاد شده و چگونگی ترسیم آنها را در هنگام طراحی تعریف میکنند. این ماژولها به دو دسته تقسیم میشوند:

  • ماژولهای ایجاد که وظیفه تولید اشکال را بر عهده دارند و هر بار تنها یکی از آنها انتخاب میشود.

  • ماژوهای تغییر که وظیفه تغییر و اضافه کردن جلوه به اشکال ایجاد شده را بر عهده دارند و بر خلاف نوع قبلی در آن واحد چند تا از آنها قابل اعمال میباشند.

این ماژولها از طریق دکمه های Create و Affect در نوار ابزار قابل انتخاب میباشند. بعد از کلید بر روی هر کدام از این دکمه ها، منوی مانند زیر باز میشود:

 ModulesCreateAffect.png

در شکل بالا و در سمت چپ ماژولهای ایجاد و در سمت راست ماژولهای تغییر (جلوه) قابل مشاهده میباشد.