Alchemy فارسی


نوار منو

نوار منوی Alchemy امکان دسترسی به دستورات اولیه مانند چاپ، ورود به حالت تمام صفحه، و راهنمای برنامه را فراهم میکند. امکانات پیشرفته تر نظیر ذخیره سازی خودکار و جابجای میان برنامه ها نیز در همین نوار موجود است.

در اینجا به معرفی این امکانات میپردازیم. به خاطر داشته باشید که نوار منو در هر سیستم عامل ظاهری متفاوت دارد، ولی عملکردهای اولیه آن بسیار شبیه هم است.

File

  MenuBarFile.png

  • New
   بوم (زمینه طراحی) را تمیز میکند.

  • Export
   بوم را در قالب فایل PDF ذخیره میکند

  • Page Setup
   مخصوص تغییر تنظیمات صفحه برای چاپ میباشد.

  • Print
   بوم را چاپ میکند.

  • Exit
   خروج از Alchemy (تنها در Windows )

Edit

MenuBarEdit.png

  • Copy
   بوم را در قالب فایل bitmap در clipboard ذخیره میکند.

 View

 MenuBarView.png

  • Fullscreen
   ورود به حالت تمام صفحه. برای خروج از این حالت کلید ESCAPE را فشار دهید.

Session

MenubarSession04.png

منوی session چگونگی ضبط یک ‘session’ یا دوره طراحی را کنترل میکند. با استفاده از منوی session یک فایل چند صفحه ای PDF که صفحات آن یا به طور دستی یا به طور خودکار در فواصل زمانی معین ذخیره میشوند، ایجاد میگردد. فایل مذکور در دایرکتوری Session با نامی بر گرفته از تاریخ روز ذخیره میشود.

  • Save Page
   به طور دستی صفحه را در فایل دوره ای PDF ذخیره میکند.

  • Save Page & Clear
   به طور دستی صفحه را در فایل دوره ای PDF ذخیره و بوم را تمیز میکند.

  • Auto Record
   ضبظ زمانبندی شده را آغاز/ متوقف میکند.

  • Record Interval

   MenuBarInterval.png
   جهت تنظیم فواصل زمانی برای ذخیره سازی خودکار صفحات در یک فایل دوره ای PDF استفاده میشود.
  • Record on Starup
   برای ضبط دوره ای جدید هم زمان با اجرای برنامه Alchemy استفاده میشود.

  • Auto Clear Canvas
   به طور خودکار با فعال شده ‘Auto Record’ بوم تمیز میشود.

  • Restart Session
   دوره ای جدید را شروع میکند. پس ذخیره دوره قبلی، فایل دوره جدیدی را ایجاد میکند.

  • تعیین محل دایرکتوری دوره ها
   دایرکتوریی که فایل PDF دوره در آن ذخیره خواهد شد را تعیین میکند.

Switch

MenuBarSwitch.png

منوی switch (جابجایی) به شما اجازه میدهد تا به سرعت بوم جاری Alchemy در برنامه دیگری که توسط کاربر تعریف میشود، باز نمایید. هدف از این کار تسریع در ادامه عمل طراحی در دیگر نرم افزار نقاشی میباشد.

  • Switch Vector
   بوم جاری Alchemy را به عنوان یک طرح گرافیکی برداری در برنامه ای خارجی باز میکند.

  • Switch Bitmap
   بوم جاری Alchemy را به عنوان یک طرح گرافیکی نقش بیتی (bitmap) در برنامه ای خارجی باز میکند.

  • Set vector Application…
   انتخاب برنامه ای خارجی برای باز کردن بوم Alchemy در فرمت برداری.

  • Set Bitmap Application…
   انتخاب برنامه ای خارجی برای باز کردن بوم Alchemy در

Setting

MenubarSettings_1.png 

  • Smoothing
   برای فعال/غیر فعال کردن قابلیت هموار سازی. در حال غیر فعال خطوط گوشه های تیز خواهند داشت (عدم وجود anti-alising ). بسته به توانایی سیستم نتیجه بهتر حاصل خواهد شد.

  • Line Smoothing
   برای فعال/ غیر فعال کردن هموارسازی خطوط. این قابلیت باعث خمیدگی خطوط شده و ظاهری هموارتر به خط میبخشد. در صورت غیر فعال بودن این گزینه، در هنگام کشیدن سریع خطوط، حاصل کار لبه های تیز خواهد داشت. در این موضوع در استفاده از ماوس نسبت به صفحه های طراحی دیجیتالی و قلم نوری بارزتر میباشد. البته از آنجایی که فعال سازی این مورد باعث کذاردن بار اضافی میشود، کارایی سیستم پایین می آید.

  • کلیدهای میانبرهای
   برای دسترسی به پنجره کلیدهای میانبر و تغییر آنها.

  Help

MenuBarHelp.png

  • Alchemy Help
   اجرای راهنمای Alchemy

  • Alchemy Website
   باز کردن وب سایت Alchemy در مرورگر پیش فرض

  • Alchemy Forum
   باز کردن تالار گفتگوی Alchemy در مرورگر پیش فرض

  • About Alchemy
   پنجره ‘about’ را باز میکند (تنها در Windows )