Alchemy فارسی


توضیحاتی ابتدایی در مورد رابط کاربر

پس از اجرای Alchemy، پنجره اصلی بر روی صفحه ظاهر خواهد شد. رابط کاربری برنامه طوری طراحی شده است که به شما اجازه میدهد تا تمامی نیروی خلاق خود را تنها بر روی طراحی متمرکز کنید.

برای آشکار نمودن باقی امکانات، ماوس را بر روی قسمت بالایی پنجره قرار دهید تا نواری همانند شکل زیر در OS X


Interface.png

و در windows ، ظاهر شود:

InterfaceWindows.png

وقتی ماوس را از ناحیه رابط کاربر خارج کنید، نوار به طور خودکار پنهان میشود. کنترل این نوار از طریق space bar نیز امکان پذیر است.

رابط کاربر Alchemy دو عنصر اصلی دارد: نوار منو و نوار ابزار. در OS X نوار منو در ناحیه Apple Menu اصلی قرار گرفته است.

InterfaceDetachedToolbar.png

برای پیوست مجدداً نوار ابزار به پنجره اصلی، کافیست دکمه بستن واقع در گوشه بالا و سمت چپ را کلیک نمایید