Alchemy فارسی


ماژولهای ایجاد

Alchemy ماژولهای مختلفی را با عملکردهای منتوع را در خود جای داده است.

ماژولهای create برای ایجاد اشکال بوده و شما میتوانید در هر زمان تنها یکی از آنها را از طریق منوی Create در نوار ابزار انتخاب نمایید. حال بیایید اجزای این نوع ماژول را یک به یک بررسی کنیم:

Shape (اشکال)

ModuleShapes_1.png

ماژول اشکال همانند یک خودکار معمولی در حالت Freedom (آزاد) و برای کشیدن خطوط مستقیم در حالت Straight (مستقیم) عمل میکند. در حین کشیدن خطوط مستقیم، عمل دوبار-کلیک به شما اجاره میدهد تا شکلی جدید را ترسیم نمایید.

اشکال میکروفنی (Mic)

ModuleMicShapes_1.png

ماژول اشکال میکروفنی از سطوح مختلف صدای میکروفن کامپیوتر برای تغییر چگونگی ایجاد اشکال استفاده میکند.

در حالت Fatten ضخامت حطوط با میران صدای میکروفن تعیین میگردد. نویز بیشتر، خطوط ضخیم تری را نتیجه میدهد.

در حال Shake مکان خطوط با توجه را میزان صدای میکروفن تغییر میکند. نویز بیشتر، خطوط از نظر مکانی بالاتر را نتیجه میدهد.

نوار لغزنده Volume برای کنترل میزان نویز مورد نیاز برای تغییر ضخامت و مکان استفاده میشود.

Speed Shapes (اشکال سرعتی)

ModuleSpeedShapes_1.png

ماژول Speed Shapes سرعت حرکت قلم را به نحوی افزایش میدهد تا کشیده خطوط در فرایند ایجاد اشکال جلوتر از مکان واقعی قلم اتفاق افتد. هرچه حرکت قلم سریعتر باشد، ترسیم خطوط جلوتر از مکان قلم خواهد بود و حتی ممکن است منجر به خارج شدن خط از بوم نیز بشود.

برای کنترل سرعت میتوان از نوار لغزنده Speed استفاده نمود.

Line Type نیز برای جابجایی میان حالتها ترسیم خطوط مستقیم و خطوط منحنی استفاده میشود.

Trace Shapes (اشکال تعقیبی)

ModuleTraceShapes_1.png

ماژول Trace Shapes با استفاده از Flickr تصاویری تصادفی را بارگذاری کرده و آن را به صورت پنهان در پس زمینه بوم قرار میدهد. آنگاه ماژول لبه های این تصویر پنهان را تشخیص داده و با قلم بر روی آنها خطوطی ترسیم میکند که نهایتاً شکلی نامتعارف را نتیجه میدهد.

با استفاده از Display Image میتواند نمایش تصویر را فعال یا غیر فعال نمود.

با کلیک بر روی دکمه Load Image تصویری جدید را وارد بوم نمود.

نوار لغزنده Snap Distance این امکان را میدهد تا حداکثر فاصله را در فرایند تشخیص لبه تنظیم نمایید.

نوار لغزنده Tolerance نیز میزان مشخص بودن لبه در تصویر را برای ترسیم خطوط تعیین میکند.

Type Shapes (اشکال فونتی)

ModuleTypeShapes_1.png

ماژول Type Shapes با توجه به شکل ظاهری قلمها، اشکالی تصادفی را ایجاد میکند. این ماژول پیدا کردن قلم های موجود در کامپیوتر و سپس لایه بندی و درهم ریختن ظاهر آنها، اشکالی انتزاعی ایجاد مینماید. اشکال بدست آمده را میتوان به عنوان حرف ابتدایی در نوشته ها و یا در پروژه های مختلف طراحی استفاده نمود.

نوار لغزنده Distortion شدت درهم ریختگی ظاهری اشکال را تعیین میکند.

دکمه Auto-generate از طریق لایه بندی و اتصال چند قلم به یکدیگر و آنگاه قرار دادنشان در بوم، اشکالی پیچیده تر را تولید میکند.

نوار لغزنده Size اندازه اشکال ایجاد شده را تغییر میدهد.

دکمه Key Drawing به شما اجازه میدهد تا عمل ترسیم را با استفاده از صفحه کلید انجام داده، تا اشکال با توجه به کلید فشرده بر روی بوم قرار گیرند.

Median Shapes (اشکال میانگین)

ModuleMedianShapes_1.png

ماژول Median Shapes خطی میانگین بین آخرین خط و خط جاری ترسیم میکند.

X Shapes (شکال مجهول)

ModuleXShapes_1.png

ماژول X Shapes اشکالی با لبهای ضخیم و تیز ایجاد مینماید که با توجه به سرعت قلم و طول خط به طور نامنظم حرکت میکند.

نوار لغزنده Distance حداکثر فاصله از قلم در کحل ایجاد اشکال را کنترل میکند.

Inverse Shapes (اشکال معکوس)

ModuleInverseShapes_1.png

ماژول Inverse Shapes همانند یک قلم معمولی بوده با این تفاوت که به طور معکوس عمل میکند. هنگامیکه قلم بالاست خط میکشد و وقتی بر روی بوم است متوقف میشود.